Behandlingar

Massage

Förkortade muskler leder bland annat till smärta, minskad rörlighet, stelhet och snedbelastning. Den töjande, avslappnande, cirkulationsökande, smärtlindrande effekten som massage har hjälper både friska hästar att prestera bättre och skadade hästar att återhämta sig snabbare. Idrottare har använt sig av massage för att förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser och som del av återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar under många många år. Massage hjälper till att föra bort slaggprodukter och förebygger muskelskador samtidigt som endorfinet som frigörs ger hästen en behaglig smärtlindring och avslappning.


Elektroterapi

Equicurrent Elektroterapi sänder mikroströmmar genom huden till den skadade vävnaden på hästen. Mikroströmmarna minskar smärta, stimulerar läkning, ökar proteinsyntesen samt stimulerar cirkulationen av blod och lymfa. Mikroström skickar signaler på samma frekvens som kroppens egna celler och hjälper till att reparera och bygga upp skadade celler. Forskning har visat att mikroström kan höja produktionen av ATP (adenosintrifosfat) med runt 500 procent i ett skadat område. ATP används av kroppen för att skapa energi för reparation, återuppbyggnad mm.  

 

Stretching

Var gång en muskel arbetar drar den ihop sig. Om man inte hjälper kroppen att mekaniskt dra ut muskeln igen kommer den så småningom att bli för kort. Stretchingen bidrar till avspända muskler och balans i kroppen. Med stretching kan man behålla rörligheten (till och med öka den något) undvika stelhet och minska risken för sträckningar och muskelbristningar. En häst har vad man kallar för "muskelminne", vilket innebär att den minns vilka rörelser som var smärtsamma att utföra efter ett träningspass och passar sig för att utföra dem igen. Detta får som följd att en häst som har korta muskler och känner smärta när den försöker ta ut steget kommer att korta steget automatiskt nästa gång. Stretching är ett enkelt sätt att undvika detta scenario och det minskar dessutom tillsammans med massagen slaggprodukter i kroppen.